Hvidvasklov

Hvidvasklov Den 10. januar 2020 trådte en ny hvidvasklov i kraft i samtlige EU-lande. Det betyder bl.a. at gallerier, auktionshuse og kunsthandlere m.fl. er omfattet ved handel med kunstgenstande for et beløb på 50.000,- kr. eller derover. De nye regler er indført for at hindre at kunstgenstande bliver brugt i forbindelse med hvidvask og/eller terrorfinansiering. […]

Kunst med skattefordele

Virksomheder kan nu afskrive op til kr.30.700 på førstegangs køb af kunst. Virksomheder, der køber kunst, kan normalt ikke fratrække udgifterne hertil i deres skatteregnskab. Det skyldes, at værdien af et kunstværk normalt ikke forringes. Der findes imidlertid en undtagelse. For at støtte kunstnere findes der i skattereglerne et helt særligt regelsæt, som under visse […]