Hvidvasklov

Hvidvasklov Den 10. januar 2020 trådte en ny hvidvasklov i kraft i samtlige EU-lande. Det betyder bl.a. at gallerier, auktionshuse og kunsthandlere m.fl. er omfattet ved handel med kunstgenstande for et beløb på 50.000,- kr. eller derover. De nye regler er indført for at hindre at kunstgenstande bliver brugt i forbindelse med hvidvask og/eller terrorfinansiering. […]